لیست هتل های پنانگ

 Copthorne Orchid Hotel Penang
Copthorne Orchid Hotel Penang
جزئیات بیشتر
Flamingo BY The Beach
Flamingo BY The Beach
جزئیات بیشتر
The Royale Bintang Penang
The Royale Bintang Penang
جزئیات بیشتر
Holiday Inn Resort Penang
Holiday Inn Resort Penang
جزئیات بیشتر
Evergreen Laurel Hotel Penang
Evergreen Laurel Hotel Penang
جزئیات بیشتر
 PARKROYAL Penang Resort
PARKROYAL Penang Resort
جزئیات بیشتر
Flamingo by the Beach
Flamingo by the Beach
جزئیات بیشتر
Parkroyal Penang
Parkroyal Penang
جزئیات بیشتر
Holiday Inn Resort Penang
Holiday Inn Resort Penang
جزئیات بیشتر
Hard Rock Hotel Penang
Hard Rock Hotel Penang
جزئیات بیشتر
Royale Bintang
Royale Bintang
جزئیات بیشتر
Four Points by Sheraton Penang
Four Points by Sheraton Penang
جزئیات بیشتر
Shangri-La's Rasa Sayang Resort & Spa
Shangri-La's Rasa Sayang Resort & Spa
جزئیات بیشتر
کاپتورن ارچاید
کاپتورن ارچاید
جزئیات بیشتر
گلدن سندزد
گلدن سندزد
جزئیات بیشتر
گلدن سندزد
گلدن سندزد
جزئیات بیشتر
پارک رویال
پارک رویال
جزئیات بیشتر