نکته های جالب از شهر زیبای آمستردام

تاریخ ثبت: 1396/05/29
نکته های جالب از شهر زیبای آمستردام

آمستردام بر روی آب بنا شده و دارای ۱۶۵ کانال است.

پایین‌ترین نقطه آمستردام، ۷ متر زیر سطح دریا است.

کشور هلند، بلندقدترین مردم جهان را دارد.

مردم آمستردام، دومین مصرف کننده قهوه در جهان می‌باشند.

۱۷۸ملیت گوناگون در این شهر به طور ثابت زندگی می‌کنند.

با جمعیتی کمتر از یک میلیون نفر، بیش از ۸۵۰ هزار دوچرخه در این شهر وجود دارد.

آمستردام با 51 موزه یکی از بیشترین تعداد موزه را در بین شهرهای جهان دارد.

اولین بازار بورس رسمی جهان در این شهر قرار گرفته است.

فرودگاه آمستردام بیشترین پروازهای مستقیم را به فرودگاه‌های جهان دارد.