جاذبه های گردشگری سن پترزبورگ

موزه آرمیتاژ
موزه آرمیتاژ
تاریخ ثبت: 1395/08/27
موزه ارمیتاژشهر سن پترز بورگ در کشور روسیه از دیدنی ترین شهرهای این سرزمین سردسیر می باشد. وقتی قدم به این شهر بگذارید از تماشای زیبایی ساختمان ها و بناهای برجسته ی آن شگفت زده خواهید شد.موزه ارمیتاژ، یاهِرمیتاژ واقع درسن پترزبورگروسیه، با ۳ میلیون اثر هنری یکی از بزرگترین موزههای جهان و از قدیمیتریننگارخانههایهنری و موزههای تاریخ و فرهنگ بشری در جهان است.مجموعه عظیم آرمیتاژ در شش بنا به نمایش گذاشته شدهاست. بنای اصلی، کاخ زمستانی نام دارد و در گذشته محل سکونت رسمیتزارهای روسیهبودهاست. موزه آرمیتاژ شعبههایی بینالمللی در آمستردام، لندن و لاس وگاس نیز دارد. از جمله هنرمندانی که آثارشان نقاط قوت مجموعه هنر غرب در موزه ارمیتاژ هستند، میتوان بهمیکلآنژ،لئوناردو دا وینچی،پیتر پل روبنس،آنتونی فان دیک،رامبرانت،آگوست رودن،کلود مونه،پل سزان،ونسان ون گوگ،پل گوگنوپابلو پیکاسواشاره کرد.موزه ارمیتاژ آثار متعددی دارد که از جمله آنها میتوان به نشانها، لباسها و جواهرات سلطنتی، مجموعه متنوعی از جواهرات ساختهفابرژهو بزرگترین کلکسیون موجود در جهان از طلای باستانی متعلق به اروپای شرقی و آسیای غربی اشاره کرد.در سال ۱۷۶۴،کاترین کبیربا خرید بیش از دویست نقاشی در اروپا، جمعآوری این مجموعه مشهور را آغاز کرد. سفرای روس در پایتختهای بیگانه مأمور یافتن بهترین مجموعههای هنری ارایه شده برای فروش - مانند مجموعههای برولسیاستمدار ایالتزاکسن آلمان، کروزا، کلکسیونر فرانسوی ونگارخانهوالپول در انگلستان بودند.کاترین کبیر، نگارخانه خود را «گوشه عزلت یا خلوتگاه» خود my hermitage مینامید زیرا تنها افرادی انگشتشمار اجازه ورود و تماشای آثار موجود در آن را بهدست میآوردند.در سال ۱۸۳۷ در موزه آتش سوزی عظیمی رخ داد و سال های بعد این موزه تعمیر شد. در زمان جنگ جهانی اول سالن های این قصر به عنوان بیمارستان نظامی مورد استفاده قرار گرفت و تا سال ۱۹۱۷ هم چنان کاخ زمستانی تزارهای روس بود. بعد از پیروزی انقلاب اکتبر سال ۱۹۱۷ مجموعه ارمیتاژ با فرمان لنین ملی اعلام شد و به موزه تبدیل گردید. در سال ۱۹۴۱ و بعد از آغاز جنگ جهانی دوم و حمله آلمان به خاک شوروی، تمام آثار ارمیتاژ توسط راه آهن به منطقه سیبری روسیه ارسال شد و در سال ۱۹۴۵ بعد از پیروزی شوروی بر آلمان، به موزه بازگردانده شد.به تدریج، کلکسیونهای سلطنتی با آثار باستانی و فرهنگی یونان و سیت که در طی حفاریهای انجام شده در پرشچپینا،دره پازیریکو دیگر مقابر باستانی که در جنوب روسیه یافته شده بود، غنیتر شد. به این ترتیب ایجاد یکی از غنیترین مجموعههای طلای باستانی آغاز شد. این مجموعه اکنون شامل بخش قابل توجهی از گنجهای تروا است که توسط هاینریش اشلایمنکشف و از زیر خاک خارج شد و در سال ۱۹۴۵ توسط ارتش سرخ از موزهبرلینضبط شد.تزار نیکولاس اولبرای جای دادن مجموعه در حال توسعه عتیقه جاتیونان،رومومصراز معمار سبک نئوکلاسیک آلمانی به نام لیو فون کلنزخواست تا بنای موزه عمومی را طراحی کند. این بنا که در سال ۱۸۵۲۲ برای بازدید عموم گشوده شد، به احتمال بسیار اولین گالری در اروپای شرقی است که از ابتدا به همین قصد طراحی و ساخته شدهاست.همچنان که تزارهای روس به توسعه مجموعه هنری خود مشغول بودند، آثار متعددی از داوینچی، یان ون ایک و رافائل در ایتالیا خریداری شدند. بزرگترین مجموعه آثاررامبرانتدر جهان نیز متعلق به موزه ارمیتاژ است.در طی انقلاب روسیه در سال ۱۹۱۷، موزه سلطنتی آرمیتاژ جزو اموال خصوصی اعلام شد. پس از ملی شدن مجموعههای هنری عمومی ملی، دامنه آثار موجود در موزه وسعت بیشتری یافت. به خصوص ورود هنر مدرن از کلکسیونهایی چون مجموعه هنریسرگئی شکوکین وایوان موروزوفبسیار جالب توجه بود. از جمله آثار اضافه شده به موزه میتوان از اکثر آثار سالهای اخیر گوگن، ۴۰ اثر سبککوبیسمپابلو پیکاسوو آثاری مشهور از بزرگان هنر مدرن مانند تابلو رقصاثر ماتیس و «کافه شبانه اثر ون گوگ اشاره کرد.حکومت شوروی توجه چندانی به نگهداری از هنر «منحط طبقه بورژواً نداشت. به دستورژوزف استالینتعدادی از با ارزشترین آثار موجود در موزه آرمیتاژ در خارج از کشور به فروش رسید. از جمله این آثار میتوان شاهکارهای بی رقیبی چون «آلبا مدوناً اثر رافائل،» ونوس در مقابل آینه اثر تیشینو بشارتاثر ون ایک را نام برد.بسیاری از این آثار که توسط اندرو ملون تهیه شد، اکنون هسته مرکزی گالری هنر ملی در واشنگتن را تشکیل دادهاست. از دیگر موارد از دست رفته موزه که البته موارد مشابه آنها یافت میشود میتوان به هزاران اثر هنری که از موزه ارمیتاژ خارج شده و بهموزه پوشکیندر مسکو و موزههای دیگری در سراسر اتحاد شوروی فرستاده شد اشاره کرد. تعدادی از کلکسیونهای موزه نیز در طی محاصره لنینگراد درجنگ جهانی دوم، هنگامی که ساختمان موزه به عنوان پناهگاه در مقابل حمله هوایی استفاده شد، قربانی بمباران شد.این دوره غمانگیز در تاریخ موزه آرمیتاژ در سال ۱۹۴۵ به پایان رسید. در این زمان دولت کوشش میکرد با انتقال دادن تعدادی از آثار هنری به موزه که در طی جنگ جهانی دوم توسط ارتش سرخ از آلمان تصرف شده بود، خسارات وارده را جبران کند. گرانقیمتترین بخش این غنیمت جنگی نقاشیهای هنرمندان امپرسیونیست بود که از مجموعههای خصوصی طبقه ممتاز آلمان به دست آمده بود.این نقاشیها تا سال ۱۹۹۵ که موزه آنها را در معرض دید عموم قرار داد، گمشده تلقی میشدند. به گفته دولت روسیه این آثار تنها میتوانند بخش کوچکی از خسارات جبران ناپذیری که تهاجم آلمان به میراث فرهنگی روسیه وارد کردهاند- از جمله تخریب کامل کاخها و باغهای پترهوف و تزارسکو سلو را جبران کند. از طرفی دولتروسیهقانونی را تصویب کرد که به موجب آن بازگرداندن این آثار به صاحبان قبلی آن ممنوع اعلام شدهاست زیرا این افراد به خاطر تأمین هزینه رژیم نازی گناهکار شناخته شدهاند.آرمیتاژ بیش از پیش توسعه یافته و عمارت ستاد فرماندهی را نیز در بر گرفهاست و به انجام پروژههای بزرگی در خارج از کشور نیز پرداختهاست که موزه آرمیتاژ گوگنهایم در لاس وگاس، اتاقهای آرمیتاژ درخانه سامرستدر لندن و آرمیتاژ آمستردام در هلند از آن جملهاند.مقامات موزه در ماه ژوئیه سال ۲۰۰۶ اعلام کردند که ۲۲۱ فقره آثار کوچک مانند جواهرات، شمایلهای ارتودوکس، ظروف نقره و اشیائی با میناکاری فراوان از موزه به سرقت رفتهاست. ارزش این اشیاء که تاکنون یافته نشدهاند، ۵۴۳ هزار دلار برآورد شدهاست.;
بیشتر
کاخ کاترین
کاخ کاترین
تاریخ ثبت: 1395/08/27
یکی از دیدنی های سن پترزبورگ کاخ کاترین می باشد که در 30 کیلومتری شهر قرار گرفته است. این کاخ در دهکده تزار ها قرار دارد اما تا قرن 18 در اختیار کشور سوئد بوده است. بعد از طی جنگهایی، این دهکده را روسیه پس گرفت و پیتر کبیر آن را به عنوان هدیه به همسر خود کاترین داد. بعد از مدتی به دستور کاترین قصری بزرگ در این مکان ساخته شد و به دلیل آنکه کاترین قصد داشت به عنوان هدیه ای غیر منتظره به پیترکبیر بدهد بودجه زیادی خرج این کاخ نمود که امروزه یکی از زیبا ترین کاخ های روسیه به شمار می رود. این قصر از یک سالن بزرگ و با شکوه به طول 300 متر با پله های بزرگ و اتاق های دلنشین تشکیل شده است. در تزئینات این بنا از آب طلا و آینه کاری زیبا استفاده شده است. در این قصر وسایل مورد استفاده خانواده تزار و شخص تزار قرار دارد.علاوه بر این کاخ در مرکز پارک دریاچه ای مصنوعی به یادبود پیروزی ارتش روسیه بر نیروی دریایی عثمانی در سال 1770 و در دریای سیاه، ساخته شده است. و بعد از آن در سال 1800 قصر الکساندر به سبک کلاسیک به این مجموعه اضافه گردید. دهکده تزارها تا سال 1917 و قبل از پیروزی انقلاب همچنان قصر تابستانی تزارها بود و بعد از انقلاب، این مکان با فرمان لنین، به موزه تبدیل گردید. امروزه این منطقه به افتخار پوشکین، شاعر بزرگ و معروف روس به شهر پوشیکن تغییر نام پیدا کرده است.بدون تردید یکی از دیدنی های کاخ کاترین اتاق کهربا می باشد که تمام وسایل این اتاق از قبیل میز و صندلی و تزئینات دیوار و سقف از سنگ کهربا ساخته شده است و بازدید کنندگان بسیاری را از تمام نقاط جهان به خود جلب کرده است;
بیشتر
کلیسای رستاخیز سن پترزبورگ
کلیسای رستاخیز سن پترزبورگ
تاریخ ثبت: 1395/08/27
کلیسای رستاخیز یکی از اصلی ترین مناطق دیدنی و توریستی شهر سنت پترزبورگ می باشد. این کلیسا در سال 1883 و به دستور الکساندر سوم، بهعنوان یادبودی برای پدرش، تزار الکساندر دوم ساخته شد. در واقع این کلیسا به یادبود تزار الکساندر دوم و در محلی که توسط انقلابیون آنارشیست ترور و کشته شده است، بنا شد. البته روایت دیگر این است که روزگاری عیسی مسیح از این جا دوباره زنده می شود و به همین دلیل به این کلیسا جامع زنده شدن مجدد مسیح می گویند همچنین به این دلیل است که به معماری آن بسیار توجه شده و یکی از ساختمان های پر عظمت این شهر است. ورودی کلیسا توسط بزرگترین معماران روسی آن زمان، ویکتور واسنتسف، میخائیل نستروف و میخائیل وروبل ساخته شده است. دیوارها و سقف داخلی کلیسا با استفاده از موزاییکهای فوقالعاده زیبا کاملاً پوشیده و تصاویر زیبایی بر روی آن نقش بسته است. این تصاویر مربوط به کتاب مقدساند، البته با ریزهکاریها و پیچیدگیهای چشمنواز بیشتر.;
بیشتر
فرودگاه سنت پترزبورگ روسیه
فرودگاه سنت پترزبورگ روسیه
تاریخ ثبت: 1396/02/28
فرودگاه پالکووسنت پترزبورگسنت پترزبورگ به مدت دو سده پایتخت روسیه بوده است و یکی از زیباترین شهرهای جهان و دومین شهر بزرگروسیهپس ازمسکواست. ، سنت پترزبورگ دارای جاذبههای شگفتانگیز و زیبایی مانندموزهی هرمیتاژ بزرگترین موزه فرهنگ و هنر جهان کلیسای سنت ایزاک چهارمین کلیسای بزرگ ارتدوکس جهان قلعه پیتر و پاول، کلبه پتر کبیر، کلیسلی منجی و ... استفرودگاهسنت پترزبورگ (Saint Petersburg Airport) یا فرودگاه پالکوو (Pulkovo Airport) فرودگاهی بین المللی است که در شهر سنت پترزبورگ قرار دارد. فرودگاه سنت پترزبورگ تا سال 2010 در حد فرودگاهی محلی به فعالیت خود ادامه میداد و پس از این تاریخ با افزوده شدن پروازهای بین المللی به برنامه آن، پایانهای جدید به ناوگان آن افزوده شد و در حال حاضر، پس از دو فرودگاه شهر مسکو، پرترددترین فرودگاه روسیه با ۱۳ میلیون نفر مسافر در سال ۲۰۱۵ محسوب میشود.فرودگاه سنت پترزبورگ دارای یک پایانه برای پروازهای داخلی و خارجی است که جایگزین دو پایانه قدیمی فرودگاه شده است.البته عمده ترافیک این فرودگاه مربوط به پروازهای داخلی است زیرا پروازهای استانلنینگرادنیز تحت پوشش آن قرار دارند.این پایانه از سال ۲۰۱۳ آغاز به کار کرده و دارای گنجایش ۱۷ میلیون مسافر در سال است. ساختمان پایانه در ۴ طبقه و دارای ۸۸ پیشخوان پذیرش مسافر، ۱۷ در خروجی و ۱۱۰ جایگاه توقف هواپیما است.فرودگاه پالکوو در ناحیه شمال غربی روسیه و ۲۳ کیلومتری از جنوب میدان پالاس واقع در مرکز شهر قرار دارد و دارای راههای دسترسی مختلفی برای مسافران استپیشخوانهای تاکسیرانی فرودگاه سنت پترزبورگ در سالن پروازهای ورودی واقع در طبقه اول پایانه مستقر هستند و مسافران میتوانند پس از تهیه رسید وجه مورد نظر را به راننده نیز پرداخت کنندو همچنین سه خط متفاوت اتوبوس به نامهای 39x، 39 و مینی ون شماره k39 در حال تردد و جابجایی مسافران میان نزدیکترین ایستگاه مترو مسکو به فرودگاه و برعکس هستند.;
بیشتر
سوپ سولیانکا
سوپ سولیانکا
تاریخ ثبت: 1396/06/11
Solyankaدر کشور روسیه و در شهر سنت پترزبورگ رستوران های زیادی قرار دارد که غذاهای روسی ارائه میدهند که خیلی هم مهمان نواز هستند و در بین توریست هایی که برای دیدنی های سنت پترزبوگ آمده اند طرفداران زیادی دارد. زمانی که در شهر سنت پترزبورگ به رستوران می روید سرو غذاهای محلی، توجه گروهی از مردم را جلب می کند . با آرزوی آسمان آبی همراه باشید تا یکی از غذاهای محلی در این شهر را به شما معرفی کنیم.از جمله غذاهای محلی که در سنت پترزبورگ محبوب است و پر طرفدار ، یک سوپ معطر و غلیظ روسی است به نام سولیانکا که طرفدارهای زیادی دارد . پیشنهاد می کنیم زمانی که به تور روسیه می روید حتما آن را امتحان کنید.موادی که برای تهیه این سوپ استفاده می شود عبارتند از گوجه ، خیارشور، شوید ، خامه ی ترش ، آب نمک وقارج نمک سرد. برای درست کردن سوپ سولیانکا اول خیارهای موجود را با آب نمک می پزند و زمانی که پخته شد مواد دیگر را اضافه می کنند. سوپ سولیانکا به 3 نوع مختلف تقسیم شده و پخت می شود، نوع اول سولیانکای گوشت است که مواد غذایی مانند گوشت گاو، همبرگر،سوسیس و سینه مرغ را با ترکیبی از پیاز و روغن زیتون ، گوجه و خیار و جعفری و فلفل فرنگی را به همراه مقداری از آب در ظرف می ریزند تا پخته شود .دومین نوع سوپ سولیانکای ماهی است ، که ماهی را در ترکیبی از مواد تقریبا شبیه سولیانکای گوشت اضافه می کنند، فقط در انتها به آن آب لیمو هم اضافه می کنند.آخرین نوع سولیانکای قارچ است، که در سوپ کلم را به همراه کره با ترکیبی از خیارشور ،سرکه و گوجه در ظرف تفت می دهند و همچنین در یک ظرف جداگانه قارچ را با پیاز تفت میدهند و آب لیمو نیز اضافه میکنند. در نهایت وقتی که مواد داخل 2 ظرف را با هم ترکیب کردند تکه هایی از نان و کره ی اضافه و سوپ را به آرامی پخت می کنند.;
بیشتر
سوپ سولیانکا
سوپ سولیانکا
تاریخ ثبت: 1396/06/11
Solyankaدر کشور روسیه و در شهر سنت پترزبورگ رستوران های زیادی قرار دارد که غذاهای روسی ارائه میدهند که خیلی هم مهمان نواز هستند و در بین توریست هایی که برای دیدنی های سنت پترزبوگ آمده اند طرفداران زیادی دارد. زمانی که در شهر سنت پترزبورگ به رستوران می روید سرو غذاهای محلی، توجه گروهی از مردم را جلب می کند . با آرزوی آسمان آبی همراه باشید تا یکی از غذاهای محلی در این شهر را به شما معرفی کنیم.از جمله غذاهای محلی که در سنت پترزبورگ محبوب است و پر طرفدار ، یک سوپ معطر و غلیظ روسی است به نام سولیانکا که طرفدارهای زیادی دارد . پیشنهاد می کنیم زمانی که به تور روسیه می روید حتما آن را امتحان کنید.موادی که برای تهیه این سوپ استفاده می شود عبارتند از گوجه ، خیارشور، شوید ، خامه ی ترش ، آب نمک وقارج نمک سرد. برای درست کردن سوپ سولیانکا اول خیارهای موجود را با آب نمک می پزند و زمانی که پخته شد مواد دیگر را اضافه می کنند. سوپ سولیانکا به 3 نوع مختلف تقسیم شده و پخت می شود، نوع اول سولیانکای گوشت است که مواد غذایی مانند گوشت گاو، همبرگر،سوسیس و سینه مرغ را با ترکیبی از پیاز و روغن زیتون ، گوجه و خیار و جعفری و فلفل فرنگی را به همراه مقداری از آب در ظرف می ریزند تا پخته شود .دومین نوع سوپ سولیانکای ماهی است ، که ماهی را در ترکیبی از مواد تقریبا شبیه سولیانکای گوشت اضافه می کنند، فقط در انتها به آن آب لیمو هم اضافه می کنند.آخرین نوع سولیانکای قارچ است، که در سوپ کلم را به همراه کره با ترکیبی از خیارشور ،سرکه و گوجه در ظرف تفت می دهند و همچنین در یک ظرف جداگانه قارچ را با پیاز تفت میدهند و آب لیمو نیز اضافه میکنند. در نهایت وقتی که مواد داخل 2 ظرف را با هم ترکیب کردند تکه هایی از نان و کره ی اضافه و سوپ را به آرامی پخت می کنند.;
بیشتر
فرودگاه سنت پترزبورگ روسیه
فرودگاه سنت پترزبورگ روسیه
تاریخ ثبت: 1396/02/28
فرودگاه پالکووسنت پترزبورگسنت پترزبورگ به مدت دو سده پایتخت روسیه بوده است و یکی از زیباترین شهرهای جهان و دومین شهر بزرگروسیهپس ازمسکواست. ، سنت پترزبورگ دارای جاذبههای شگفتانگیز و زیبایی مانندموزهی هرمیتاژ بزرگترین موزه فرهنگ و هنر جهان کلیسای سنت ایزاک چهارمین کلیسای بزرگ ارتدوکس جهان قلعه پیتر و پاول، کلبه پتر کبیر، کلیسلی منجی و ... استفرودگاهسنت پترزبورگ (Saint Petersburg Airport) یا فرودگاه پالکوو (Pulkovo Airport) فرودگاهی بین المللی است که در شهر سنت پترزبورگ قرار دارد. فرودگاه سنت پترزبورگ تا سال 2010 در حد فرودگاهی محلی به فعالیت خود ادامه میداد و پس از این تاریخ با افزوده شدن پروازهای بین المللی به برنامه آن، پایانهای جدید به ناوگان آن افزوده شد و در حال حاضر، پس از دو فرودگاه شهر مسکو، پرترددترین فرودگاه روسیه با ۱۳ میلیون نفر مسافر در سال ۲۰۱۵ محسوب میشود.فرودگاه سنت پترزبورگ دارای یک پایانه برای پروازهای داخلی و خارجی است که جایگزین دو پایانه قدیمی فرودگاه شده است.البته عمده ترافیک این فرودگاه مربوط به پروازهای داخلی است زیرا پروازهای استانلنینگرادنیز تحت پوشش آن قرار دارند.این پایانه از سال ۲۰۱۳ آغاز به کار کرده و دارای گنجایش ۱۷ میلیون مسافر در سال است. ساختمان پایانه در ۴ طبقه و دارای ۸۸ پیشخوان پذیرش مسافر، ۱۷ در خروجی و ۱۱۰ جایگاه توقف هواپیما است.فرودگاه پالکوو در ناحیه شمال غربی روسیه و ۲۳ کیلومتری از جنوب میدان پالاس واقع در مرکز شهر قرار دارد و دارای راههای دسترسی مختلفی برای مسافران استپیشخوانهای تاکسیرانی فرودگاه سنت پترزبورگ در سالن پروازهای ورودی واقع در طبقه اول پایانه مستقر هستند و مسافران میتوانند پس از تهیه رسید وجه مورد نظر را به راننده نیز پرداخت کنندو همچنین سه خط متفاوت اتوبوس به نامهای 39x، 39 و مینی ون شماره k39 در حال تردد و جابجایی مسافران میان نزدیکترین ایستگاه مترو مسکو به فرودگاه و برعکس هستند.;
بیشتر
موزه آرمیتاژ
موزه آرمیتاژ
تاریخ ثبت: 1395/08/27
موزه ارمیتاژشهر سن پترز بورگ در کشور روسیه از دیدنی ترین شهرهای این سرزمین سردسیر می باشد. وقتی قدم به این شهر بگذارید از تماشای زیبایی ساختمان ها و بناهای برجسته ی آن شگفت زده خواهید شد.موزه ارمیتاژ، یاهِرمیتاژ واقع درسن پترزبورگروسیه، با ۳ میلیون اثر هنری یکی از بزرگترین موزههای جهان و از قدیمیتریننگارخانههایهنری و موزههای تاریخ و فرهنگ بشری در جهان است.مجموعه عظیم آرمیتاژ در شش بنا به نمایش گذاشته شدهاست. بنای اصلی، کاخ زمستانی نام دارد و در گذشته محل سکونت رسمیتزارهای روسیهبودهاست. موزه آرمیتاژ شعبههایی بینالمللی در آمستردام، لندن و لاس وگاس نیز دارد. از جمله هنرمندانی که آثارشان نقاط قوت مجموعه هنر غرب در موزه ارمیتاژ هستند، میتوان بهمیکلآنژ،لئوناردو دا وینچی،پیتر پل روبنس،آنتونی فان دیک،رامبرانت،آگوست رودن،کلود مونه،پل سزان،ونسان ون گوگ،پل گوگنوپابلو پیکاسواشاره کرد.موزه ارمیتاژ آثار متعددی دارد که از جمله آنها میتوان به نشانها، لباسها و جواهرات سلطنتی، مجموعه متنوعی از جواهرات ساختهفابرژهو بزرگترین کلکسیون موجود در جهان از طلای باستانی متعلق به اروپای شرقی و آسیای غربی اشاره کرد.در سال ۱۷۶۴،کاترین کبیربا خرید بیش از دویست نقاشی در اروپا، جمعآوری این مجموعه مشهور را آغاز کرد. سفرای روس در پایتختهای بیگانه مأمور یافتن بهترین مجموعههای هنری ارایه شده برای فروش - مانند مجموعههای برولسیاستمدار ایالتزاکسن آلمان، کروزا، کلکسیونر فرانسوی ونگارخانهوالپول در انگلستان بودند.کاترین کبیر، نگارخانه خود را «گوشه عزلت یا خلوتگاه» خود my hermitage مینامید زیرا تنها افرادی انگشتشمار اجازه ورود و تماشای آثار موجود در آن را بهدست میآوردند.در سال ۱۸۳۷ در موزه آتش سوزی عظیمی رخ داد و سال های بعد این موزه تعمیر شد. در زمان جنگ جهانی اول سالن های این قصر به عنوان بیمارستان نظامی مورد استفاده قرار گرفت و تا سال ۱۹۱۷ هم چنان کاخ زمستانی تزارهای روس بود. بعد از پیروزی انقلاب اکتبر سال ۱۹۱۷ مجموعه ارمیتاژ با فرمان لنین ملی اعلام شد و به موزه تبدیل گردید. در سال ۱۹۴۱ و بعد از آغاز جنگ جهانی دوم و حمله آلمان به خاک شوروی، تمام آثار ارمیتاژ توسط راه آهن به منطقه سیبری روسیه ارسال شد و در سال ۱۹۴۵ بعد از پیروزی شوروی بر آلمان، به موزه بازگردانده شد.به تدریج، کلکسیونهای سلطنتی با آثار باستانی و فرهنگی یونان و سیت که در طی حفاریهای انجام شده در پرشچپینا،دره پازیریکو دیگر مقابر باستانی که در جنوب روسیه یافته شده بود، غنیتر شد. به این ترتیب ایجاد یکی از غنیترین مجموعههای طلای باستانی آغاز شد. این مجموعه اکنون شامل بخش قابل توجهی از گنجهای تروا است که توسط هاینریش اشلایمنکشف و از زیر خاک خارج شد و در سال ۱۹۴۵ توسط ارتش سرخ از موزهبرلینضبط شد.تزار نیکولاس اولبرای جای دادن مجموعه در حال توسعه عتیقه جاتیونان،رومومصراز معمار سبک نئوکلاسیک آلمانی به نام لیو فون کلنزخواست تا بنای موزه عمومی را طراحی کند. این بنا که در سال ۱۸۵۲۲ برای بازدید عموم گشوده شد، به احتمال بسیار اولین گالری در اروپای شرقی است که از ابتدا به همین قصد طراحی و ساخته شدهاست.همچنان که تزارهای روس به توسعه مجموعه هنری خود مشغول بودند، آثار متعددی از داوینچی، یان ون ایک و رافائل در ایتالیا خریداری شدند. بزرگترین مجموعه آثاررامبرانتدر جهان نیز متعلق به موزه ارمیتاژ است.در طی انقلاب روسیه در سال ۱۹۱۷، موزه سلطنتی آرمیتاژ جزو اموال خصوصی اعلام شد. پس از ملی شدن مجموعههای هنری عمومی ملی، دامنه آثار موجود در موزه وسعت بیشتری یافت. به خصوص ورود هنر مدرن از کلکسیونهایی چون مجموعه هنریسرگئی شکوکین وایوان موروزوفبسیار جالب توجه بود. از جمله آثار اضافه شده به موزه میتوان از اکثر آثار سالهای اخیر گوگن، ۴۰ اثر سبککوبیسمپابلو پیکاسوو آثاری مشهور از بزرگان هنر مدرن مانند تابلو رقصاثر ماتیس و «کافه شبانه اثر ون گوگ اشاره کرد.حکومت شوروی توجه چندانی به نگهداری از هنر «منحط طبقه بورژواً نداشت. به دستورژوزف استالینتعدادی از با ارزشترین آثار موجود در موزه آرمیتاژ در خارج از کشور به فروش رسید. از جمله این آثار میتوان شاهکارهای بی رقیبی چون «آلبا مدوناً اثر رافائل،» ونوس در مقابل آینه اثر تیشینو بشارتاثر ون ایک را نام برد.بسیاری از این آثار که توسط اندرو ملون تهیه شد، اکنون هسته مرکزی گالری هنر ملی در واشنگتن را تشکیل دادهاست. از دیگر موارد از دست رفته موزه که البته موارد مشابه آنها یافت میشود میتوان به هزاران اثر هنری که از موزه ارمیتاژ خارج شده و بهموزه پوشکیندر مسکو و موزههای دیگری در سراسر اتحاد شوروی فرستاده شد اشاره کرد. تعدادی از کلکسیونهای موزه نیز در طی محاصره لنینگراد درجنگ جهانی دوم، هنگامی که ساختمان موزه به عنوان پناهگاه در مقابل حمله هوایی استفاده شد، قربانی بمباران شد.این دوره غمانگیز در تاریخ موزه آرمیتاژ در سال ۱۹۴۵ به پایان رسید. در این زمان دولت کوشش میکرد با انتقال دادن تعدادی از آثار هنری به موزه که در طی جنگ جهانی دوم توسط ارتش سرخ از آلمان تصرف شده بود، خسارات وارده را جبران کند. گرانقیمتترین بخش این غنیمت جنگی نقاشیهای هنرمندان امپرسیونیست بود که از مجموعههای خصوصی طبقه ممتاز آلمان به دست آمده بود.این نقاشیها تا سال ۱۹۹۵ که موزه آنها را در معرض دید عموم قرار داد، گمشده تلقی میشدند. به گفته دولت روسیه این آثار تنها میتوانند بخش کوچکی از خسارات جبران ناپذیری که تهاجم آلمان به میراث فرهنگی روسیه وارد کردهاند- از جمله تخریب کامل کاخها و باغهای پترهوف و تزارسکو سلو را جبران کند. از طرفی دولتروسیهقانونی را تصویب کرد که به موجب آن بازگرداندن این آثار به صاحبان قبلی آن ممنوع اعلام شدهاست زیرا این افراد به خاطر تأمین هزینه رژیم نازی گناهکار شناخته شدهاند.آرمیتاژ بیش از پیش توسعه یافته و عمارت ستاد فرماندهی را نیز در بر گرفهاست و به انجام پروژههای بزرگی در خارج از کشور نیز پرداختهاست که موزه آرمیتاژ گوگنهایم در لاس وگاس، اتاقهای آرمیتاژ درخانه سامرستدر لندن و آرمیتاژ آمستردام در هلند از آن جملهاند.مقامات موزه در ماه ژوئیه سال ۲۰۰۶ اعلام کردند که ۲۲۱ فقره آثار کوچک مانند جواهرات، شمایلهای ارتودوکس، ظروف نقره و اشیائی با میناکاری فراوان از موزه به سرقت رفتهاست. ارزش این اشیاء که تاکنون یافته نشدهاند، ۵۴۳ هزار دلار برآورد شدهاست.;
بیشتر
کاخ کاترین
کاخ کاترین
تاریخ ثبت: 1395/08/27
یکی از دیدنی های سن پترزبورگ کاخ کاترین می باشد که در 30 کیلومتری شهر قرار گرفته است. این کاخ در دهکده تزار ها قرار دارد اما تا قرن 18 در اختیار کشور سوئد بوده است. بعد از طی جنگهایی، این دهکده را روسیه پس گرفت و پیتر کبیر آن را به عنوان هدیه به همسر خود کاترین داد. بعد از مدتی به دستور کاترین قصری بزرگ در این مکان ساخته شد و به دلیل آنکه کاترین قصد داشت به عنوان هدیه ای غیر منتظره به پیترکبیر بدهد بودجه زیادی خرج این کاخ نمود که امروزه یکی از زیبا ترین کاخ های روسیه به شمار می رود. این قصر از یک سالن بزرگ و با شکوه به طول 300 متر با پله های بزرگ و اتاق های دلنشین تشکیل شده است. در تزئینات این بنا از آب طلا و آینه کاری زیبا استفاده شده است. در این قصر وسایل مورد استفاده خانواده تزار و شخص تزار قرار دارد.علاوه بر این کاخ در مرکز پارک دریاچه ای مصنوعی به یادبود پیروزی ارتش روسیه بر نیروی دریایی عثمانی در سال 1770 و در دریای سیاه، ساخته شده است. و بعد از آن در سال 1800 قصر الکساندر به سبک کلاسیک به این مجموعه اضافه گردید. دهکده تزارها تا سال 1917 و قبل از پیروزی انقلاب همچنان قصر تابستانی تزارها بود و بعد از انقلاب، این مکان با فرمان لنین، به موزه تبدیل گردید. امروزه این منطقه به افتخار پوشکین، شاعر بزرگ و معروف روس به شهر پوشیکن تغییر نام پیدا کرده است.بدون تردید یکی از دیدنی های کاخ کاترین اتاق کهربا می باشد که تمام وسایل این اتاق از قبیل میز و صندلی و تزئینات دیوار و سقف از سنگ کهربا ساخته شده است و بازدید کنندگان بسیاری را از تمام نقاط جهان به خود جلب کرده است;
بیشتر
کلیسای رستاخیز سن پترزبورگ
کلیسای رستاخیز سن پترزبورگ
تاریخ ثبت: 1395/08/27
کلیسای رستاخیز یکی از اصلی ترین مناطق دیدنی و توریستی شهر سنت پترزبورگ می باشد. این کلیسا در سال 1883 و به دستور الکساندر سوم، بهعنوان یادبودی برای پدرش، تزار الکساندر دوم ساخته شد. در واقع این کلیسا به یادبود تزار الکساندر دوم و در محلی که توسط انقلابیون آنارشیست ترور و کشته شده است، بنا شد. البته روایت دیگر این است که روزگاری عیسی مسیح از این جا دوباره زنده می شود و به همین دلیل به این کلیسا جامع زنده شدن مجدد مسیح می گویند همچنین به این دلیل است که به معماری آن بسیار توجه شده و یکی از ساختمان های پر عظمت این شهر است. ورودی کلیسا توسط بزرگترین معماران روسی آن زمان، ویکتور واسنتسف، میخائیل نستروف و میخائیل وروبل ساخته شده است. دیوارها و سقف داخلی کلیسا با استفاده از موزاییکهای فوقالعاده زیبا کاملاً پوشیده و تصاویر زیبایی بر روی آن نقش بسته است. این تصاویر مربوط به کتاب مقدساند، البته با ریزهکاریها و پیچیدگیهای چشمنواز بیشتر.;
بیشتر